Ανοιχτή Αγκαλιά

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

«Ενημέρωση για την έκδοση νέας εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας που αφορά στην επανεξέταση των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων βάσει του άρθρου 46 του ν. 4025/2011 και συναφή ζητήματα» 

Μετά την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισχύ των γνωματεύσεων αναπηρίας που έχουν την ένδειξη επ’ αόριστον και όσων γνωματεύσεων δεν έχει λήξει ακόμα η χρονική ισχύς τους

 

 το Υπουργείο Υγείας προχώρησε σε εγκύκλιο με την οποία ρυθμίζονται θέματα χορήγησης επιδομάτων στους δικαιούχους που η γνωμάτευσή τους έχει επ’ αόριστον ισχύ, ή η γνωμάτευσή τους έχει λήξει και καλούνται να περάσουν από το νέο σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας που εφαρμόζεται από το γνωστό ΚΕΠΑ. Με την εγκύκλιο αυτή δίνονται επίσης οδηγίες προς τους Καλλικρατικούς Δήμους που είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων, προκειμένου να σταματήσουν τυχόν διοικητικές αυθαιρεσίες με τις οποίες αμφισβητούνται οι γνωματεύσεις που έχουν ήδη εκδοθεί από το ΚΕΠΑ και τις ισχύουσες Γνωματεύσεις των Νομαρχιακών Υγειονομικών Επιτροπών. 

Επιλύεται το θέμα που έχει προκύψει με τις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ οι οποίες πιστοποιούν ποσοστό αναπηρίας 67%, και δεν αναγράφουν τον όρο ¨και άνω¨. Η μη αναγραφή του όρου και άνω, σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν συνιστά κώλυμα και δεν αποτελεί λόγο διακοπής της χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται στη Γνωμάτευση ο όρος «ανίκανος για παν βιοποριστικό επάγγελμα» προκειμένου να ενταχθεί ο δικαιούχος στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης (προνοιακά επιδόματα), και δε συνιστά κώλυμα για τη χορήγηση του επιδόματος βαριάς νοητικής υστέρησης η μη αναγραφή του δείκτη νοημοσύνης. Σε αυτή την περίπτωση το επίδομα δίδεται με την ένδειξη Π.Α. 67%.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νομοθεσία ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ