Ανοιχτή Αγκαλιά

W3.CSS

 

 

Ενημερώνουμε τα μέλη μας, ότι από τις αρχές Ιανουαρίου έχει ξεκινήσει στον Δήμο μας, η κατάθεση των δικαιολογητικών για μείωση των Δημοτικών Τελών για τα Άτομα με Αναπηρία.

 

Για τα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και οικογενειακό εισόδημα μέχρι 14.400 ευρώ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Για τα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και οικογενειακό εισόδημα από 14.400 μέχρι 20.000 ευρώ ΜΕΙΩΣΗ 50%

Για οικογένειες όπου και τα ΔΥΟ ΜΕΛΗ τους είναι ΑμεΑ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Οι οικογένειες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, πρέπει να προσκομίσουν στον Δήμο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση στον Δήμο

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος για το Οικονομικό έτος 2013

Γνωμάτευση από τα ΚΕΠΑ, ή από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή όπου να μην έχει λήξει και να αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας

Πιστοποιητικό εγγραφής μέλους σε Πρωτοβάθμιο όργανο, μέλους της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

 

Θέμα: Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με την οποία, καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%   


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. 43574/2013 (ΦΕΚ Β΄ 2360/20-09-2013), με την οποία, καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα ( 80%) τοις εκατό.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α., παρέχεται το δικαίωμα στους πολίτες τρίτων χωρών, που συνοδεύουν Έλληνες πολίτες  με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση  ή  αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, να υποβάλουν αίτηση αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής στην κατηγορία  Ν.3386/2005 – Χορήγηση - ΚΥΑ 43574 . Η ισχύς της άδειας διαμονής είναι ετήσια και ανανεώνεται για έναν από τους λόγους του νόμου.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, απαιτείται απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας του Έλληνα Εργοδότη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας και  υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ή των οικείων του, επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, ότι ο πολίτης τρίτης  χώρας παρέχει τις υπηρεσίες του ως σύνοδός του, τουλάχιστον ένα έτος πριν από την δημοσίευση της Κ.Υ.Α., δηλαδή πριν από τις 20 Σεπτεμβρίου 2012. Οι εργοδότες που εντάσσονται στο  εν λόγω ρυθμιστικό πεδίο, δεν διώκονται, ούτε επιβάλλονται σε αυτούς οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 3, 4 κυρώσεις. Η ισχύς των ρυθμίσεων εκτείνεται για διάστημα έξι μηνών από τη δημοσίευση, δηλαδή μέχρι τις 20.03.2013.


Θέμα: Αποστολή προτάσεων αναφορικά με την υπουργική απόφαση με τις 43 μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ' αόριστον

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί εκδόθηκε η υπουργική απόφαση με την οποία ορίζονται οι 43 μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ' αόριστον, μετά από πολλούς αγώνες της ΕΣΑμεΑ και των φορέων της. Όπως θα γνωρίζετε μέχρι αυτή την απόφαση οι μη αναστρέψιμες παθήσεις ορίζονταν σε μόλις 8 (νόμος 3846/2010).

Η ΕΣΑμεΑ και το αναπηρικό κίνημα θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για ένα ολοκληρωτικά αξιόπιστο σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας που δεν θα ταλαιπωρεί τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους.

Παρακαλούμε όπως διαβουλευτείτε με τα μέλη σας και αποστείλετε τις προτάσεις σας για το αν οι κατηγορίες είναι σωστά γραμμένες στην απόφαση, καθώς και για το ποιες κατηγορίες αναπηρίας θεωρείτε ότι πρέπει να προστεθούν.

Η Συνομοσπονδία θα προωθήσει τις προτάσεις των φορέων μελών της στο αρμόδιο υπουργείο και θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, με μόνο γνώμονα το συμφέρον των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στη συνέχεια του εγγράφου θα βρείτε τον πίνακα της υπουργικής απόφασης.

Ο πίνακας:

 

1
Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - Ε.Σ.Α.μεΑ.
Ε06.08/3η/27-01-12

 

 

 

Αρ. Πρωτ. 850                                                                                Αθήνα, 26/11/2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι με πρωτοβουλία του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (και με την έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας) δημιουργήθηκε στην Αθήνα το Τμήμα Πρώιμης Ανίχνευσης και Έγκαιρης Παρέμβασης για οικογένειες με παιδιά με προβλήματα ακοής ηλικίας 0-6 ετών, αφού το ηλικιακό αυτό στάδιο είναι καθοριστικό για τη μετέπειτα ψυχολογική, κοινωνική και εκπαιδευτική εξέλιξη του παιδιού. Σκοπός του Τμήματος είναι η οικογενειοκεντρική, εξατομικευμένη και οργανωμένη ανίχνευση, διάγνωση και αντιμετώπιση των έντονων αλλαγών που προκύπτουν σε κάθε οικογένεια με τον ερχομό ενός κωφού/ βαρήκοου παιδιού και αποτελεί τη μοναδική δημόσια υποδομή στη χώρα μας, θέτοντας τα θεμέλια για την ανάπτυξη ενός Εθνικού Προγράμματος πρώιμης ανίχνευσης, διάγνωσης και αντιμετώπισης της παιδικής βαρηκοΐας / κώφωσης.

Στόχοι της παρέμβασης του Τμήματος είναι :

1. Για Τους Γονείς

Να αποδεχθούν έγκαιρα την κώφωση-βαρηκοΐα του παιδιού τους, ώστε να μπορέσουν να είναι πιο λειτουργικοί στο γονεϊκό τους ρόλο αναπτύσσοντας ικανοποιητικό σύστημα επικοινωνίας και θετική στάση ως προς την διαφορετικότητα του παιδιού και να λάβουν βοήθεια, υποστήριξη και πληροφόρηση για να αντιμετωπίσουν προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα της οικογένειας και στις επαφές της, με Υπηρεσίες και άλλες δομές της κοινότητας.

2. Για το Παιδί

Να βοηθηθεί σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς (ψυχοκινητικό-γνωστικό-ανάπτυξη προσωπικότητας), καθώς και να κατακτήσει δίγλωσσο κώδικα επικοινωνίας (Ελληνική νοηματική γλώσσα, Ελληνική γλώσσα).

Το Πρόγραμμα της Έγκαιρης Παρέμβασης λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Σε περιπτώσεις όπου η οικογένεια διαμένει μόνιμα εκτός Αθηνών, και εφόσον αυτό είναι εφικτό, οι ειδικοί του Προγράμματος παρέχουν τις Υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιασκέψεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Πρώιμης Ανίχνευσης και Έγκαιρης Παρέμβασης είτε τηλεφωνικά στο 210-6438284, είτε μέσω φαξ στο 210-6440803 ή και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

«Ενημέρωση για την έκδοση νέας εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας που αφορά στην επανεξέταση των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων βάσει του άρθρου 46 του ν. 4025/2011 και συναφή ζητήματα» 

Μετά την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισχύ των γνωματεύσεων αναπηρίας που έχουν την ένδειξη επ’ αόριστον και όσων γνωματεύσεων δεν έχει λήξει ακόμα η χρονική ισχύς τους

Βρίσκεστε εδώ: Home Νομοθεσία