Ανοιχτή Αγκαλιά

Ενημέρωση απο:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΠΟΣΓΚΑμεΑ)

Τηλ. 210-5236501

Φαξ 210-5203951

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 236, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  163 41

 

Ενημερώνουμε τα μέλη μας, ότι από τις αρχές Ιανουαρίου έχει ξεκινήσει στον Δήμο μας, η κατάθεση των δικαιολογητικών για μείωση των Δημοτικών Τελών για τα Άτομα με Αναπηρία.

 

Για τα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και οικογενειακό εισόδημα μέχρι 14.400 ευρώ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Για τα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και οικογενειακό εισόδημα από 14.400 μέχρι 20.000 ευρώ ΜΕΙΩΣΗ 50%

Για οικογένειες όπου και τα ΔΥΟ ΜΕΛΗ τους είναι ΑμεΑ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Οι οικογένειες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, πρέπει να προσκομίσουν στον Δήμο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση στον Δήμο

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος για το Οικονομικό έτος 2013

Γνωμάτευση από τα ΚΕΠΑ, ή από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή όπου να μην έχει λήξει και να αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας

Πιστοποιητικό εγγραφής μέλους σε Πρωτοβάθμιο όργανο, μέλους της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

 

Θέμα: Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με την οποία, καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%   


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. 43574/2013 (ΦΕΚ Β΄ 2360/20-09-2013), με την οποία, καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα ( 80%) τοις εκατό.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α., παρέχεται το δικαίωμα στους πολίτες τρίτων χωρών, που συνοδεύουν Έλληνες πολίτες  με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση  ή  αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, να υποβάλουν αίτηση αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής στην κατηγορία  Ν.3386/2005 – Χορήγηση - ΚΥΑ 43574 . Η ισχύς της άδειας διαμονής είναι ετήσια και ανανεώνεται για έναν από τους λόγους του νόμου.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, απαιτείται απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας του Έλληνα Εργοδότη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας και  υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ή των οικείων του, επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, ότι ο πολίτης τρίτης  χώρας παρέχει τις υπηρεσίες του ως σύνοδός του, τουλάχιστον ένα έτος πριν από την δημοσίευση της Κ.Υ.Α., δηλαδή πριν από τις 20 Σεπτεμβρίου 2012. Οι εργοδότες που εντάσσονται στο  εν λόγω ρυθμιστικό πεδίο, δεν διώκονται, ούτε επιβάλλονται σε αυτούς οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 3, 4 κυρώσεις. Η ισχύς των ρυθμίσεων εκτείνεται για διάστημα έξι μηνών από τη δημοσίευση, δηλαδή μέχρι τις 20.03.2013.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νομοθεσία