Ανοιχτή Αγκαλιά

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ-ΜΕΛΗ

 

ΑΝΟΙΧΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΟΣΓΚΑμεΑ  ΠΡΟΣ  ΦΟΡΕΙΣ-ΜΕΛΗ


Η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ αποτελεί τη δευτεροβάθμια οργάνωση εκπροσώπησης των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο DOWN, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες. Είναι δε η μεγαλύτερη Ομοσπονδία μέλος της ΕΣΑμεΑ και άρα μια από τις ισχυρότερες φωνές στο οργανωμένο Εθνικό Αναπηρικό Κίνημα. Ως εκ τούτου ο θεσμικός της ρόλος είναι να προασπίζεται και να προωθεί τα δικαιώματα των ατόμων αυτών, σύμφωνα με τη Δικαιωματική Προσέγγιση και το Κοινωνικό Μοντέλο, όπως αυτά απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση των Η.Ε.


Βάση της Ομοσπονδίας αποτελούν οι πρωτοβάθμιοι φορείς-μέλη της που ιδρύονται και λειτουργούν από γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με τις ως άνω αναπηρίες, τα οποία δεν μπορούν να αυτό-εκπροσωπηθούν. Φορείς που απευθύνονται καθημερινά στην Ομοσπονδία και ζητούν υποστήριξη, φορείς με τους οποίους η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Ομοσπονδίας βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και αγαστή συνεργασία. Άρα, επί της ουσίας Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ είμαστε ΟΛΟΙ και όχι μόνο τα αιρετά στελέχη της Διοίκησης.
Η συντριπτική πλειοψηφία των φορέων-μελών, διαχρονικά δεν περιορίστηκε στην κοινωνικο-συνδικαλιστική της δράση αλλά προχώρησε στην ίδρυση και λειτουργία δομών παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να καλύψει το κενό της Πολιτείας. Αναπόφευκτα, η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ, μέσω της Διοίκησης της κλήθηκε να στηρίξει τη δράση των φορέων της, αναγνωρίζοντας το ύψιστης σημασίας έργο τους.
Η προσπάθεια της διασφάλισης των συνθηκών ανάπτυξης και βιωσιμότητας των γονεϊκών δομών βρέθηκε στην προμετωπίδα των διεκδικήσεων της Ομοσπονδίας μας και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια για δύο σημαντικούς λόγους. Ο πρώτος ήταν η πρωτοφανής κρίση που βίωσε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και ο δεύτερος το θεσμικό πλαίσιο που το οργανωμένο Αναπηρικό Κίνημα της χώρας κατάφερε να δημιουργηθεί μετά την κύρωση της Σύμβασης των Η.Ε. από το Εθνικό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2012.
Η Διοίκηση της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ, από το 2011 μέχρι και σήμερα, έδωσε και συνεχίζει να δίνει μάχες καθημερινά, με τον αναγνωρισμένο θεσμικό της ρόλο, σε όλους τους φορείς της Πολιτείας που διαμορφώνουν πολιτικές και σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των δομών. Η επιτυχία των αγώνων μας είχε ως αποτέλεσμα, πέρα από τους γονεϊκούς φορείς παρόχους υπηρεσιών να ωφεληθούν και διάφορες ΑΜΚΕ, ΜΚΟ, καθώς και φιλανθρωπικές οργανώσεις ιδιωτών. Αυτό είχε ως συνέπεια να προκύψουν διάφορα ¨άτυπα¨ ή μη δίκτυα. Πάροχοι που δεν είναι γονείς ή κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία, των οποίων το επιστημονικό έργο κατ΄ουδένα λόγο δεν αμφισβητούμε, φαίνεται να φιλοδοξούν, πέρα από τις υπηρεσίες, να αναλάβουν και το ρόλο του εκπροσώπου των παιδιών μας, το ρόλο του υπερασπιστή των δικαιωμάτων τους.

Είναι εύλογα αντιληπτό ότι αυτό το δικαίωμα δεν εκχωρείται σε ΚΑΝΕΝΑΝ. Είναι απολύτως θεμιτό να δραστηριοποιούνται στο τομέα της παροχής υπηρεσιών όσοι νόμιμα πληρούν τις προϋποθέσεις, απολύτως ανεπίτρεπτο να μιλούν εξ’ ονόματος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.
Διαπιστώνοντας ότι ενέργειες δημιουργίας τέτοιων δικτύων έχουν ως αποδέκτες γονεϊκούς φορείς, σας ενημερώνουμε ότι η ένταξη οποιουδήποτε φορέα-μέλους της Ομοσπονδίας μας σε κάθε μορφής δίκτυο, δήθεν επιστημονικό, με νομική υπόσταση, είναι όχι μόνο αντίθετη στις καταστατικές προβλέψεις, αλλά και απαξιωτική των προσπαθειών που όλοι μαζί καταβάλαμε στα χρόνια της κοινής μας πορείας και των αποτελεσμάτων που αυτές απέφεραν. Αναπόφευκτα μια τέτοια ενέργεια θα έχει ως συνέπεια την άμεση διαγραφή του φορέα από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ. Όλοι γνωρίζουμε άλλωστε πως και στο παρελθόν ανάλογες κινήσεις όχι μόνο υπήρξαν αλυσιτελείς, αλλά και καταδικάστηκαν κυρίως στη συνείδηση όλων μας.
Συνάδελφοι,
Όπως πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια, με ενότητα, που διαχρονικά αποτέλεσε και τη δύναμη μας, κάνοντας πράξη το « ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΜΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ», έτσι θα συνεχίσουμε και την πορεία μας προς το μέλλον, για την αξιοπρεπή διαβίωση των παιδιών και των οικογενειών μας. Η ευθύνη της ατομικής επιλογής είναι αναφαίρετο δικαίωμα, η θωράκιση όμως της συλλογικής δράσης είναι υποχρέωση ΟΛΩΝ μας.

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ-ΜΕΛΗ