Ανοιχτή Αγκαλιά

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
W3.CSS

 

Home Ο Σύλλογος Νομοθεσία Αποστολή προτάσεων αναφορικά με την υπουργική απόφαση με τις 43 μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον

Αποστολή προτάσεων αναφορικά με την υπουργική απόφαση με τις 43 μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον


Θέμα: Αποστολή προτάσεων αναφορικά με την υπουργική απόφαση με τις 43 μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ' αόριστον

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί εκδόθηκε η υπουργική απόφαση με την οποία ορίζονται οι 43 μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ' αόριστον, μετά από πολλούς αγώνες της ΕΣΑμεΑ και των φορέων της. Όπως θα γνωρίζετε μέχρι αυτή την απόφαση οι μη αναστρέψιμες παθήσεις ορίζονταν σε μόλις 8 (νόμος 3846/2010).

Η ΕΣΑμεΑ και το αναπηρικό κίνημα θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για ένα ολοκληρωτικά αξιόπιστο σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας που δεν θα ταλαιπωρεί τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους.

Παρακαλούμε όπως διαβουλευτείτε με τα μέλη σας και αποστείλετε τις προτάσεις σας για το αν οι κατηγορίες είναι σωστά γραμμένες στην απόφαση, καθώς και για το ποιες κατηγορίες αναπηρίας θεωρείτε ότι πρέπει να προστεθούν.

Η Συνομοσπονδία θα προωθήσει τις προτάσεις των φορέων μελών της στο αρμόδιο υπουργείο και θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, με μόνο γνώμονα το συμφέρον των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στη συνέχεια του εγγράφου θα βρείτε τον πίνακα της υπουργικής απόφασης.

Ο πίνακας:

 
Α/Α ΠΑΘΗΣΕΙΣ Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α. ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αιματολογικές παθήσεις
1. Αιμοσφαιρινοπάθειες

Μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία ομόζυγη (νόσος Cooley)

Δρεπανοκυτταρική αναιμία ομόζυγος με Π.Α. 67% και άνω

σελ. 23318      1

σελ. 23318    1.1

σελ. 23318    1.2

>2 εισαγωγές σε νοσοκομείο/ έτος

Νέκρωση κεφαλής μηριαίου


Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος
2. Σοβαρού βαθμού πνευμονική ίνωση με ΠΑ 67% και άνω σελ 23345 3ο επίπεδο Ι ή ΙΙ

Ro Θώρακος

Σπιρομέτρηση

Αέρια Αίματος

Γεν. Αίματος (Htc)

3. Σαρκοείδωση πνευμόνων ακτινολογικού σταδίου IV με ΠΑ 67% και άνω σελ 23348
4. Πνευμονική υπέρταση- πνευμονική καρδία 3ου επιπέδου σελ 23350
5. Ολική πνευμονεκτομή για καλοήθεις (13) ή κακοήθεις (12) παθήσεις σελ 23356
Παθήσεις κυκλοφορικού συστήματος
6. Καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορία IV κατά NYHA με ΠΑ 80% και άνω σελ 23377   12   
Το ποσοστό καθορίζεται από την υποκείμενη νόσο
7. Μεταμόσχευση καρδίας ή καρδίας/ πνευμόνων σελ 23377   13
Παθήσεις πεπτικού συστήματος
8. Μεταμόσχευση ήπατος σελ. 23391
Μεταβολικές παθήσεις
9. Νόσος Gaucher, με ΠΑ 67% και άνω Τύπος ΙΙΙ
Δερματολογικά νοσήματα
10. Μελαγχρωματική ξηροδερμία σελ 23406   Q82.1
11. Συγγενής πομφολυγώδης επιδερμόλυση σελ 23406   Q81
Ψυχικές διαταραχές
12. Κατηγορίες ανοιών (Alzheimer, Pick κλπ) με ΠΑ 67% και άνω σελ 23413     1                             
13.  Νοητική υστέρηση  σελ 23416      8
14. Γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος
15. Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, σύνδρομο Rett, σύνδρομο Asperger) σελ 23417
Νοσήματα του νευρικού συστήματος
16. Προχωρημένο στάδιο νόσου του Parkinson
σελ 23419     2.1
17.  
ν. Huntington με ΠΑ 67% και άνω     σελ 23419     2.2          
18. Νωτιοπαρεγκεφαλιδικά νοσήματα     σελ 23420     3.3          
19.

Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση

σελ 23420     3.4
20. Εγκατεστημένη ημιπληγία- ημιπάρεση όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή της και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας
σελ 23421     4.3
21. Τετραπληγία/ τετραπάρεση και παραπληγία/ παραπάρεση, διπληγία όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή τους και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας.
σελ.23422     4.5
Παράλυση ή πάρεση όλων των άκρων  χαλαρά ή σπαστική μη ανατρέψιμη
Παράλυση ή πάρεση των κάτω άκρων  Χαλαρά ή σπαστική συνοδευόμενη από ορθοκυστικές διαταραχές, μη αναστρέψιμη
22. Διαταραχές ΠΝΣ- κρανιακά νεύρα:
Όταν πρόκειται για εγκατεστημένες παραλύσεις (όπως ανωτέρω)
 σελ 23424     5 
23. Μυικές δυστροφίες και μυοτονικές νόσοι με ΠΑ 67% και άνω.
σελ 23428   7.2
Ορθοπεδικές παθήσεις
24. Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες άνω άκρων
σελ 23431   3.1
25. Παραλύσεις/ διατομές νεύρων άνω άκρων μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών αποκατάστασης (συρραφές, τενοντομεταθέσεις, απεγκλωβισμοί κλπ επεμβάσεις) και την παρόδο 2 ετών από την εγκατάστασή τους.

σελ 23434-23435   3.4
26. Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες κάτω άκρων              
σελ 23435     4.1
27. Παραλύσεις/ διατομές νεύρων κάτω άκρων (όπως και για τα άνω άκρα)
σελ 23435     4.4
28.
Αρθρογρύπωση                      
σελ.23440
Νευρομυϊκό Σύνδρομο
Παθήσεις ώτων-ρινός-λάρυγγα
29.  
Αλαλία εκ κωφώσεως σελ 23444
30.
Κωφά- βαρήκοα άτομα με μη αναστρέψιμη πάθηση
31.
Γλωσσεκτομή σελ 23451
32. Δυσκινησία γλώσσας (σε μόνιμη βλάβη υπογλωσσίου νεύρου)
σελ 23451
33. Παράλυση γλωσσοφαρυγγικού νεύρου   
σελ 23451
34. Ολική λαρυγγεκτομή, μόνιμη τραχειοστομία σελ 23452 και 23455
Χειρουργικές παθήσεις
35. Μόνιμη νηστιδοστομία ή ειλεοστομία σελ 23460     1.4.6 και  7
36. Μόνιμη ειλεοστομία ή κολοστομία σελ 23460     1.5
Χειρουργικές παθήσεις ουροποιογεννητικού
37. Μερική ή ριζική πεεκτομή με ή χωρίς ουρηθροστομία
σελ 23476
Παθήσεις οφθαλμών
38. Μείωση της οπτικής οξύτητας ή διαταραχές των οπτικών πεδίων που δεν επιδέχονται θεραπευτική αντιμετώπιση
σελ 23478 -79
Αναφέρεται η αιτία
Βεβαίωση ιατρού ότι είναι  ΜΗ ΙΑΣΙΜΗ 
39. Αχρωματοψία- δυσχρωματοψία     σελ 23480          
Νεφρολογικές παθήσεις
40. ΧΝΑΤΣ υπό εξωνεφρική αιμοκάθαρση
σελ 23486     6
Στάδιο 5ο
41. Μεταμόσχευση νεφρού
σελ 23486     7
42. Κυστική ίνωση ή ινοκυστική νόσος επιπέδου 2        σελ.23487  
Ογκολογικές παθήσεις
43. Κακόηθες νεόπλασμα τελικού σταδίου με απομακρυσμένες μεταστάσεις
Οι μεταστάσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται με αντικειμενική εξέταση
 

Χορηγοί

Οι κατασκηνώσεις μαςΣήμερα έχουμε

Συνεντευξη Του Προεδρου

WebΑνοιχτή Αγκαλιά

Ο Καιρός

To τραγούδι μας