Ανοιχτή Αγκαλιά

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
W3.CSS

 

Home Ο Σύλλογος Νομοθεσία
Νομοθεσία

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η χορήγηση του Δελτίου Στάθμευσης διατίθενται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Η ισχύς του δελτίου αυτού, διαρκεί όσο η άδεια οδήγησης του οδηγού του οχήματος.

Δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι αναπηρικών αυτοκινήτων (με ατέλεια από το τέλος ταξινόμησης) ως επίσης και εκείνοι που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας ατόμων με αναπηρία.

 

Δικαιολογητικά:

Οι δικαιούχοι του δελτίου στάθμευσης Α.με.Α, θα πρέπει να προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 • Έντυπη αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης
 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
 • Το παλιό ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα, εφόσον αυτό είχε παλιότερα χορηγηθεί.
 • Στην περίπτωση των δικαιούχων που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας, ως δικαιολογητικά κατατίθενται επιπλέον, κάθε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με την υιοθεσία ή την αναδοχή Ατόμων με Αναπηρίες.

 

 

Η χρήση του Δελτίου Στάθμευσης για Α.με.Α γίνεται:

 

 1. Σε αποκλειστικής χρήσης χώρους στάθμευσης, με οριζόντια και κάθετη σήμανση για οχήματα Ατόμων με Αναπηρίες.
 2. Κατά προτεραιότητα, σε οδούς και χώρους που χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων.
 3. Δωρεάν διέλευση των επιβατικών αναπηρικών αυτοκινήτων από τα διόδια της χώρας με την επίδειξη του Δελτίου Στάθμευσης Α.με. A .

 

Αρμόδια Υπηρεσία του τομέα Δ/νσης  Μεταφορών & Επικοινωνιών- Δυτικός Τομέας- στον Δήμο μας είναι στην οδό ΤΡΩΩΝ 1 & ΧΑΛΚΙΔΟΣ- ΙΛΙΟΝ. ΤΗΛ: 210 2619322- 210 2639802-4.

 

ΑΤΕΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.

ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών: Δ/νση 18η Τελ. Οικον. Συστημάτων.

Χρόνος ισχύος της παροχής: Η ατέλεια ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου με αναπηρία.

 

Προϋποθέσεις:

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

Να είναι πολίτες ηλικίας από 4 μέχρι 70 ετών, υπήκοοι Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν μία από τις παρακάτω παθήσεις:

 

 • Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
 • Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
 • Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67% από τα οποία το 40%τουλάχιστον στο ένα κάτω άκρο.
 • Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%.
 • Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
 • Αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία.
 • Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική, μικροδεπανοκυτταρική αναιμία ή αιμορροφιλία.
 • Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

 

Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

 

Δικαιολογητικά:

Θετική Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

 

Διαδικασία:

Ατέλεια χορηγείται από την Τελωνειακή Αρχή εισαγωγής του αυτοκινήτου με:

 

 • Την προσκόμιση της θετικής γνωμάτευσης της αρμόδιας επιτροπής
 • Την τήρηση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων (κατάθεση σχετικής αίτησης, διασάφησης, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης περί μη κατοχής άλλου αυτοκινήτου με διατάξεις ατέλειας).

 

Παρατηρήσεις:

Το  παραλαμβανόμενο ατελώς αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβ. εκατ. Κατ’ εξαίρεση, οι άνω των 18 ετών ανάπηροι με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100%, δικαιούνται αυτοκίνητο ατελώς με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2000 κυβ. εκ .

Για τους μέχρι 1650 κυβ. Εκατ. δικαιούχους ανάπηρους, υπάρχει δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά τέλος ταξινόμησης (30% για τα πάνω από 1650 κυβ. εκ. και μέχρι 2000 κυβ. εκ. και 58% για πάνω από 2000 κυβ. εκ).

 

Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και από άλλα πρόσωπα (ένα ή δύο) με την υποχρέωση να επιβαίνει ο ανάπηρος, ύστερα από άδεια της Τελωνειακής Αρχής η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του. Στην αίτηση θα δηλώνονται τα πρόσωπα που επιθυμεί να το οδηγούν και τα οποία δεν πρέπει να διαμένουν μακριά από την κατοικία του.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

Τα βασικά επιδόματα που μπορούν να διεκδικήσουν οι δικαιούχοι από τη Νομαρχία στην οποία ανήκουν είναι τα  παρακάτω:

 

·        Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών

·        Διατροφικό επίδομα μεταμοσχευμένων νεφροπαθών

·        Επίδομα ενίσχυσης κωφών ατόμων

·        Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ασφαλισμένων του Δημοσίου / ΝΠΔΔ/ΟΤΑ

·        Επίδομα ατόμων προσβληθέντων από την νόσο του Χάνσεν

·        Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης (Δείκτης Νοημοσύνης κάτω από 30)

·        Επίδομα τυφλότητας

·        Επίδομα βαριάς αναπηρίας (για όσους δεν μπορούν να ενταχθούν στα άλλα προγράμματα και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67%)

·        Επίδομα καυσίμων (για όσους είναι κινητικά ανάπηροι άνω του 80% ανεξάρτητα αν είναι κάτοχοι ή όχι αναπηρικού αυτοκινήτου)

·        Επίδομα Μεσογειακής Αναιμίας – Αιμολυτικής Αναιμίας – Αιμορροφιλίας – AIDS

·        Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ανασφάλιστων

·        Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης

·        Έκτακτη οικονομική ενίσχυση (ισχύει για όλους τους πολίτες που αντιμετωπίζουν έκτακτες σοβαρές ανάγκες)

·        Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (ισχύει για όλους τους πολίτες που αντιμετωπίζουν ανάλογες δυσκολίες)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

 

Για την χορήγηση κάποιου επιδόματος από τα προαναφερθέντα, απαιτείται από τον δικαιούχο, η κατάθεση ορισμένων δικαιολογητικών.

Παρακάτω αναφέρονται τα δικαιολογητικά που ισχύουν στη συντριπτική πλειοψηφία των επιδομάτων:

1.    Αίτηση που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας.

2.    Τη Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για το ποσοστό της αναπηρίας του.

3.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4.    Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

5.    Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης.

6.    Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας (ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΕΥΔΑΠ).

7.    Φωτοτυπία θεωρημένου βιβλιαρίου ασθενείας.

8.    Βεβαίωση από ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ – ΤΕΒΕ – ΟΓΑ – ΤΑΕ – ΝΑΤ) ότι δεν είναι ασφαλισμένος και στην περίπτωση που είναι, εάν πληροί τις προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης αναπηρίας ή γήρατος και για ποιο λόγο.

9.    Υπεύθυνη δήλωση ότι θα ενημερωθεί αμέσως η Υπηρεσία για οποιαδήποτε μεταβολή (εισαγωγή σε Νοσοκομείο ή Ίδρυμα, αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, εύρεση εργασίας, επιδότηση από άλλο ταμείο, συνταξιοδότηση από οποιονδήποτε φορέα λόγω γήρατος – χηρείας – θάνατος γονέα κ.ά.

 

Ανάλογα με το είδος του επιδόματος όμως, μπορεί να ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, κατά περίπτωση, επιπλέον δικαιολογητικά.

Οι δικαιούχοι ασφαλιστικών ταμείων μπορούν να διεκδικήσουν τα βασικά επιδόματα από τον φορέα που είναι ασφαλισμένοι. Κάθε ασφαλιστικός φορέας έχει προβλέψει μια σειρά βοηθημάτων για τους ασφαλισμένους του με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΟΤ-ΟΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)

 

Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), οργανώνει κάθε χρόνο το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», που αφορά 8/ήμερα πακέτα διακοπών.

Τα Άτομα με Αναπηρία 67% και άνω δικαιούνται δελτίο για τους εαυτούς τους και τα προστατευόμενα μέλη τους, ανεξαρτήτως εισοδήματος , κάθε χρόνο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες επαγγελμάτων, υπάλληλοι και συνταξιούχοι Δημοσίου και ΝΠΔΔ, μισθωτοί και συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα καθώς και μισθωτοί και συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και ΝΠΔΔ (εφόσον δεν τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας), ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι Ταμείων που ασφαλίζουν ελεύθερους επαγγελματίες (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ κτλ.), άτομα που αυτοασφαλίζονται στο ΙΚΑ, απασχολούμενοι σε προγράμματα stage  του ΟΑΕΔ.

 

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν είναι:

 

 1. Φωτοαντίγραφο Απόφασης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής που προκύπτει το ποσοστό της αναπηρίας τους
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από τα κατά τόπους ΚΕΠ και στο τηλέφωνο 1564.

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (OEE)

 

Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μέσω του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, οργανώνει πακέτα οκταήμερων διακοπών με μικρή οικονομική επιβάρυνση για τους δικαιούχους.

Τα Άτομα με Αναπηρία δικαιούνται δελτία Κοινωνικού Τουρισμού και για το συνοδό τους, εφόσον υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας και αποδεικνύεται από σχετικά παραστατικά.

 

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι ανασφάλιστοι δικαιούχοι είναι:

 1. Γνωμάτευση που να αποδεικνύεται το ποσοστό αναπηρίας και την ακριβή νόσο
 2. Αστυνομική ταυτότητα
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας

 

Οι ασφαλισμένοι στον Οργανισμό εκτός από τα παρακάτω δικαιολογητικά, θα προσκομίζουν επιπλέον και το βιβλιάριο ασθενείας τους, ατομικό και οικογενειακό θεωρημένο.

 

ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Προβλέπονται φοροαπαλλαγές για τα παρακάτω εισοδήματα:

 

 • Το εξωϊδρυματικό επίδομα καθώς και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη που καταβάλλεται σε τυφλούς και γενικά σε πρόσωπα που ευρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλων προσώπων (απόλυτος αναπηρία), τα οποία καταβάλλονται στους δικαιούχους από το Δημόσιο ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς.
 • Οι μισθοί και οι συντάξεις που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%.
 • Έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου δαπάνης ποσού 2.400 ευρώ χωρίς δικαιολογητικά.
 • Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης (για εισόδημα έως 6.000 ευρώ).
 • Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει από συντήρηση και κυκλοφορία Ι.Χ. αυτοκινήτου και που υπολογίζεται με βάση τους φορολογήσιμους ίππους, μειώνεται κατά 40% όταν πρόκειται για αυτοκίνητα ειδικά διαμορφωμένα για ανάπηρους (δεν ισχύει για Ι.Χ. που έχει απαλλαγεί από τα τέλη κυκλοφορίας).
 • Απαλλαγή από το φόρο κατά την αγορά πρώτης κατοικίας, για άγαμο το πόσο είναι 75.000 ευρώ, για έγγαμο διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους μέχρι 115.000 ευρώ.
 • Το άτομο με αναπηρία με ποσοστό 67% τουλάχιστον, όταν αποκτά περιουσία από κληρονομία δωρεάν ή γονική παροχή, οφείλει φόρο μειωμένο κατά 60% μέχρι ποσού 138.000 ευρώ αξία της περιουσίας αυτής.
 


Σελίδα 3 από 5

Χορηγοί

Οι κατασκηνώσεις μαςΣήμερα έχουμε

Συνεντευξη Του Προεδρου

WebΑνοιχτή Αγκαλιά

Ο Καιρός

To τραγούδι μας